Vrumona: ‘Waarden als sturingsmiddel voor betere samenwerking’

Vrumona is de nummer 1 gezondere frisdrankleverancier. Het is in Nederland één van de grootste producenten van frisse dranken, waters en sappen. Ze hebben een breed portfolio aan A-merken in verschillende verpakkingen. Vrumona zet zich in om goed en gezond drinken voor iedereen mogelijk te maken. Zodat iedereen zorgeloos kan genieten van frisdrank.

 Uitdaging

Na een periode van reorganisatie en door de Corona beperkingen is het tijd om als organisatie met elkaar te verbinden en gezamenlijk positief vooruit te kijken om de grote ambities waar te kunnen maken. Hoe kunnen we dit in effectief en in gezamenlijkheid doen?’

Resultaat

Doordat leidinggevenden vooraf actief betrokken waren bij het proces, werden zij de grootste ambassadeurs voor de nieuwe cultuur. Naast de afspraken, die zowel op teamniveau als op individueel niveau zijn gemaakt, worden de waarden ook actief meegenomen in tal van andere initiatieven, zoals het kerstpakket, overkoepelende samenwerkingen en de inrichting van het kantoor. 

Aanpak

Vrumona startte dit cultuurtraject met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie. Middels de waardensurvey ontwikkeld door New Growth Strategies (NGS), interviews en groepsgesprekken hebben zij input opgehaald vanuit alle afdelingen. Aan de hand van het karaktermodel en de waardenmeetlat van NGS zijn vervolgens de cultuurwaarden vastgelegd in een richtinggevend kompas. Samen met deze enthousiaste cultuurwerkgroep hebben we volgens het Internal Branding fasemodel van NGS een aanpak ontwikkeld die past bij de organisatie. Vanuit een sterk activatieconcept, Frisse Blik, zijn we aan de slag gegaan.  Nadat de waarden zijn vastgelegd in de waardenmeetlat, is tijdens de Frisse Blik-week uitgelegd aan alle medewerkers van Vrumona waarom deze waarden belangrijk zijn. De verschillende teams werden tijdens dit Vrumona-brede initiatief gemixt met allerlei leuke gezamenlijke activiteiten passend bij de waarden. Dit zorgde voor een positief gezamenlijk Vrumona gevoel. Na deze interactieve week zijn laadsessies georganiseerd om de Frisse Blik persoonlijk te maken. In deze zogenaamde Fix ’t Fris-sessies was ruimte voor dialoog en werden zowel persoonlijke- als teamacties bedacht om de waarden toe te passen tijdens het werk. Vervolgens ligt de focus op beleving. Met leuke communicatiemiddelen zoals WhatsAppstickers, Teamsachtergronden, activaties van ambassadeurs, complimentenkaarten, een bijpassende desktopachtergrond en een toolkit met waardevolle oefeningen worden de medewerkers enthousiast gemaakt om met de waarden aan de slag te gaan. Door de gezamenlijke sessies zie je dat er in alle afdelingen eigen initiatieven ontstaan om de waarden in het werk tot leven te brengen.

  • De cultuur van Vrumona vertaald in een handzaam en richtinggevend kompas
  • De waarden zijn vanaf de start van en voor medewerkers door een betrokken werkgroep
  • Leidinggevenden zijn ambassadeurs door het doorlopen van laadsessies
  • Er wordt op een aansprekende manier gecommuniceerd aan de hand van een intern activatieconcept
  • Dagelijks zichtbare communicatie door aansprekende online- en offline middelen
  • Alle medewerkers hebben de waarden doorleefd middels Fiks ‘t Fris sessies
  • Er zijn ludieke activaties door het inzetten van ambassadeurs
  • De voortgang op kennis, houding en gedrag wordt gemeten aan de hand van de ValueScan
  • Leidinggevende passen de waarden toe in hun teams aan de hand van een toolkit en training
  • Medewerkers passen de waarden toe door waardevolle tools

“Het unieke aan dit cultuurproces was dat het zo grondig is aangepakt. Werkelijk iedereen heeft de waarden zich eigen kunnen maken. Het formuleren van de waarden was bottom-up en daardoor was er commitment. Hetzelfde voor de verankering in de organisatie. Cultuur gaat pas leven als je er je eigen plek in vindt.”

— EVELIEN SANDERS, MANAGING DIRECTOR VRUMONA.