Rode Kruis gebruikt OGSM voor nieuwe strategische plannen

Vrijwel iedere Nederlander kent het Rode Kruis. Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in (dreigende) nood voor alle basis levensbehoeften zoals voedsel & water, een dak boven je hoofd en hygiëne. Deze hulp bestaat uit de welbekende en zeer noodzakelijk noodhulp bij wereldwijde rampen, maar het Rode Kruis biedt ook steeds vaker hulp dichtbij. Het afgelopen jaar is de relevantie hiervan nog eens overduidelijk geworden met de ondersteuning bij corona-gerelateerde zorg en de campagnes voor voedselhulp, ook in Nederland.

Dat al deze zaken veel geld en inzet van vrijwilligers kosten is evident. New Growth Strategies heeft het MT van het Rode Kruis geholpen bij het bepalen van de nieuwe strategische koers voor de komende jaren en het aanscherpen van de daarbij passende merkpositionering. Daarna hebben we met het team Marktontwikkeling & Fondsenwerving en het team Communicatie gewerkt aan hun nieuwe plannen, gebruik makend van de OGSM-methode. We hebben gekeken naar ontwikkelingen & trends en de overkoepelende Rode Kruis strategie vertaald naar het eigen vakgebied.

Met de betreffende managementteams hebben we de doelen bepaald en de belangrijkste knoppen om aan te draaien. Wat betekent de Rode Kruis strategie bijvoorbeeld voor de particuliere fondsenwerving, de corporate partnerships en de stichtingen & vermogensfondsen? Wat kunnen we bieden en waar leggen we de focuspunten voor komende jaren? En wat betekent het bijvoorbeeld voor een specifiek maar heel belangrijk ‘product’ als EHBO? Ook ondersteunende strategieën zoals het slim gebruik maken van data en de interne samenwerking met andere teams zoals nationale en internationale hulpverlening en communicatie werden verankerd in de plannen.

Vanuit deze OGSM-plannen hebben we vervolgens ook met elk onderliggend team eigen plannen gemaakt. Telkens in lijn met de bovenliggende OGSM, zodat er synergie ontstaat en de zaken echt gaan optellen. En ook telkens kijkend naar de specifieke elementen waar een team echt op wil en kan inzetten. Zo ontstaat een echt ‘vliegwiel’ van in elkaar passend, concrete plannen, waarbij iedereen weet wat zijn bijdrage is, én die tussentijds gevolgd en waar nodig bijgestuurd kunnen worden.

““Marc en Linda van New Growth Strategies hebben alle hoge verwachtingen volledig waargemaakt. Hun kennis en expertise van (merk) strategieën bouwen en positionering gebundeld met de kracht van een goede voorbereiding en een goed proces zijn de ingrediënten voor gegarandeerd succes. Hun enthousiasme en humor zorgde ervoor dat zelfs in de virtuele wereld de sessies zeer inspirerend en interactief waren. Naast het neerzetten van een goed inhoudelijk plan voor de komende 5 jaar zorgt dit er ook voor dat teams zeer bevlogen zijn om de plannen door te vertalen naar implementatie. Hierdoor is een zeer solide basis gelegd voor de toekomst van het Rode Kruis over verschillende disciplines heen.” ”

— MARQUÉRITE PATIWAEL, HOOFD M&F RODE KRUIS