Producten:

Brand Positioning

Karaktervolle positionering

Wie ben je en waar sta je voor? In een aantal workshops en op basis van een grondige analyse bepalen we de onderscheidende, authentieke, relevante merkpositionering van jouw organisatie. Eerst stellen we met behulp van ons BrandPositioner© model het karakter van de organisatie vast. Op basis van het karakter geven we het merk verder vorm in het BrandHouse© model. Dit model bevat een overtuiging (WAAROM), een belofte (WAT) en vijf waarden (HOE). Om de merkwaarden concreet en voor iedereen richtinggevend te maken, vertalen we deze in een merkmeetlat. Deze meetlat kadert de waarden door het ‘te weinig’ en ‘te veel’ van de waarden aan te geven. Dit alles brengen we samen in een basis verhaallijn. De uitkomst van het positioneringstraject is eenvoudig te begrijpen en kan praktisch en breed worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Zo kan iedereen op een merk-waardige manier aan de slag.

Trendonderzoek

Wat gebeurt er in de wereld en hoe kun je daar als merk op inspelen? Als sterk merk blijf je trouw aan je karakter. Vanuit dit karakter speel je in op wat er om je heen gebeurt. Op basis van jouw specifieke behoefte voeren we een trendonderzoek uit. Als onderdeel van een wereldwijd netwerk hebben we toegang tot veel resources waardoor we dit onderzoek snel en gedegen doen. Daarnaast maken we altijd de koppeling naar jouw merk en geven we inzicht in wat deze ontwikkelingen voor jou betekenen.

Communicatierichtlijnen

Wat betekent de positionering voor de communicatie vanuit jouw organisatie? Om dat duidelijk te maken vertalen we de positionering in duidelijke communicatierichtlijnen. De richtlijnen bestaan uit de volgende onderdelen: tone-of-voice, design en fotografie. Daarnaast geven we sprekende voorbeelden per onderdeel. Zo draagt alle communicatie bij aan het bouwen van jouw merk. Van de interne communicatie, tot klantenservice en reclamecampagnes.

Aanvullend kunnen we een communicatieworkshop organiseren. Tijdens deze workshops gaan we in gesprek over passende en niet passende communicatie. De output van deze workshop geldt dan als startpunt voor de communicatie richtlijnen.

Merkgids

De merkgids geeft alle relevante handvatten om het merk waar te maken. Het omvat de positionering aangevuld met richtlijnen voor verschillende onderwerpen. Denk aan richtlijnen voor evenementen, online tools of zelfs gedragsrichtlijnen. Per onderwerp geven we ter inspiratie een aantal passende en niet passende voorbeelden. In overleg bepalen we welke onderwerpen we in de gids opnemen. Met de merkgids inspireer en faciliteer je iedereen om in alles volgens het merk te werken.

Merkarchitectuur

Heeft jouw organisatie meerdere merken, volledig, deels of niet aan elkaar gelinkt? Een duidelijke merkarchitectuur zorgt er voor dat alle merken elkaar versterken of juist los van elkaar worden gezien. In een aantal workshops en/of op basis van een grondige analyse bepalen we welke merkarchitectuur het beste past bij jouw organisatie. Met behulp van onze positioneringsmodellen bepalen we de structuur en geven we de onderlinge samenhang overzichtelijk weer. Deze structuur is toe te passen op alle bestaande en toekomstige merken en geeft richting aan de verdere uitwerking van de merken.

Consumer en employee insights

Weten hoe jouw doelgroep denkt? Doormiddel van interviews, focusgroepen of deskresearch vinden wij het antwoord op jouw vragen. Niet zeker wat die vragen zijn? Ook daar helpen we je mee. De vragen en antwoorden koppelen we altijd aan het merk. Zo kom je alles te weten over jouw (mogelijke) doelgroep en weet je hoe je hier als merk op in kunt spelen.

Merkpaspoort of merkboek

De positionering staat, maar hoe deel je de positionering nu met collega’s en andere betrokkenen? Het merkpaspoort vat jouw positionering op een aantrekkelijke manier samen. Het legt de positionering (het karakter, de merkwaarden, belofte en overtuiging) uit en gaat dieper in op de precieze betekenis van de merkwaarden. Zo heeft iedereen de positionering altijd bij de hand.


Indien gewenst breiden we het merkpaspoort uit naar een merkboek. Het merkboek bevat de positionering met aanvullende merkinformatie en inspiratie. Ook qua vorm gaan we hierbij een stapje verder dan bij het merkpaspoort.

Brand positioning