Port of Amsterdam

Port of Amsterdam beheert en ontwikkelt één van de grootste Europese zeehavens, die van vitaal belang is voor de metropoolregio Amsterdam, Nederland en het Europese achterland. Port of Amsterdam stelt als ambitie om de komende 4 jaar te investeren in een toekomstbestendige havenregio en neemt daarbij het voortouw in de transitie naar een klimaat-neutrale haven.

Om deze transitie richting te geven heeft Port of Amsterdam samen met New Growth Strategies in een stapsgewijs en co-creatief proces de strategie 21-25 geformuleerd. Met een heldere positionering en een scherp strategische plan met OGSM, inclusief heldere KPI’s, is de weg naar 2025 in kaart gebracht.

Medewerkers en stakeholders werden betrokken in het proces om een inhoudelijk goed en gedragen plan te realiseren. Iedereen weet nu hoe bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Zo maken we van Port of Amsterdam een havenbedrijf van doeners en durvers die samen met haar klanten en partners werkt aan een duurzame en toekomstbestendige havenregio

“New Growth Strategies heeft ons geholpen bij het concreet maken van onze rol, ambitie en acties. De OGSM-methode was hierbij het handvat en is nu een methode die we op diverse niveaus in de organisatie gebruiken om onze inspanningen te focussen en te volgen”

Eduard de Visser – Director Strategy for Port of Amsterdam