OGSM helpt het Shared Service Center van Staedion

Staedion verhuurt huizen aan ruim 37.000 huurders in Den Haag en omstreken. Het SharedService Center (SSC) is een relatief nieuw organisatieonderdeel bestaande uitzes teams die allemaal te maken hebben met administratieve activiteiten. De ambitie van het SSC is om een echt ‘center of excellence’ te worden voor het efficiënt, effectief en klantgericht uitvoeren van alle administratieve en monitoring werkzaamheden.

In 2020 heeft een aantal teams binnen het SSC al kennisgemaakt met de OGSM-methodiek om concrete plannen te maken en te implementeren. Nu zijn de volgende stappen gezet door alle teams aan te sluiten en de ambities, focus en prioriteiten af te stemmen in OGSM.

Elk team heeft samen de scope van de werkzaamheden gedefinieerd, een inspirerende ‘stip aan de horizon’ geplaatst en de verwachte resultaten en concrete acties afgesproken. Omdat het veelal nieuwe teams betrof hebben deOGSM-sessies ook duidelijk bijgedragen aan de teamvorming. In interactieve sessies, met voldoende ruimte voor vragen, onzekerheden en discussie, worden de plannen niet alleen inhoudelijk sterk maar ontstaat er een breed draagvlak én de energie om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Naast de toegevoegde waarde per team is door New Growth Strategies ook nadrukkelijk gestuurd op de synergie binnen het grotere geheel. Hoe tellen de zaken op? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe sturen we hierop? Door te kiezen voor een uniforme aanpak en te werken met een aantal consistente strategische pijlers zoals klantgerichtheid, het stroomlijnen van processen, waarde-creatie en teamontwikkeling, ziet iedereen waar het SSC in gezamenlijkheid aan werkt, met oog voor de specifieke uitdagingen en bijdrage van elk team en elke rol. Een mooi en zinvol proces.

Rudolph de Groot, manager van het Shared Service Center verwoordde het als volgt: New Growth Strategies heeft wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van nieuwe en het updaten van bestaande OGSM’s. Hier kunnen we de komende 3 jaar als SSC weer mee vooruit.