OGSM compleet

De OGSM methode helpt je met snel en effectief plannen. Zolang je scherpe keuzes durft te maken, kan je met OGSM een strategisch plan maken dat inzicht, structuur en richting brengt binnen de organisatie.

Bekijk snel de complete uitleg!
Wat is OGSM?
Waar kan je OGSM voor gebruiken?
Waarvoor staat OGSM precies?
Hoe is het OGSM model ontstaan?
Wie gebruikt OGSM?
Welke bedrijven gebruiken OGSM?
OGSM voorbeeld
OGSM businessplan op 1 A4
Onze visie op strategie: OGSM
OGSM in de hele organisatie door middel van cascade
Het OGSM template

OGSM Template

"Een sterk plan doet pijn, je ervaart namelijk “kiespijn"."

Wat is OGSM?

De OGSM methode dient als framework voor strategische planning. Met OGSM maak je snel en effectief een uitvoerbaar businessplan. De OGSM methodiek helpt je om je plannen en doelstellingen zo concreet te maken dat ze ook echt haalbaar worden. Het is een krachtige tool om voortgang te meten en focus te bewaren. Daarbij helpt het je ook om op een gemakkelijke manier de strategische keuzes te communiceren aan alle medewerkers.

Waar kan je OGSM voor gebruiken?

OGSM noemen wij ook wel een business plan op 1 A4. De OGSM methodiek en aanpak is daarbij ook zeer geschikt voor afdelingsplannen, projectplannen, jaarplannen en eigenlijk alle plannen die je maar kunt bedenken. Zolang je maar een helder doel voor ogen hebt, kan de OGSM methode je helpen dit doel te realiseren.

Waarvoor staat OGSM precies?

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Het OGSM model maakt in één opslag duidelijk hoe verschillende onderdelen samenhangen met de Objectives en met elkaar. De OGSM methode dwingt je om echte keuzes te maken.

Objectives:

OGSM begint met een heldere formulering van een kwalitatieve ambitie; de Objective. In één zin samengevat: waar je als organisatie na een bepaalde periode wil zijn. De stip aan de horizon. De Objective van je OGSM moet zowel inspirerend als richtinggevend zijn. Alles dat volgt hangt af van de Objective dus is belangrijk het dat alle betrokkenen hierover ook echt overeenstemming hebben.

Goals:

De kwalitatieve doelstelling van de Objective wordt vertaald naar kwantitatieve doelstellingen in de Goals. De goals meten alle elementen uit de Objective en meten niets dat niet in de Objective staat. Zo kun je aan de hand van Goals beoordelen of de gewenste resultaten worden behaald. Wanneer de Goals zijn bereikt, is de Objective behaald. Probeer in een OGSM zo min mogelijk goals te hebben, maar wel genoeg om zonder twijfel vast te kunnen stellen dat je de Objective hebt gehaald. Scherpe keuzes maken over de Goals is dus van belang en ook het SMART maken van de Goals is noodzaak.

Strategies:

De Strategies zijn de wegen naar Rome. De manier waarop de Objective kan worden gerealiseerd. Welke keuze wordt er gemaakt om op onze bestemming aan te komen? Het is ook hier belangrijk om échte keuzes te maken; de geschiedenis leert ons dat het beter is om een paar dingen goed te doen dan een heleboel dingen half. Het hebben van meer dan vijf strategieën in je OGSM raden we dan ook sterk af. Om te controleren of de Strategies van een OGSM scherp gekozen en goed geformuleerd zijn, kan je de Strategies langs de vijf S’en leggen. Een strategie moet Specific, Selective, Sustainable, Synchronised en Sufficient zijn.

Measures:

Het woord Measures kun je vertalen naar zowel meting als maatregel. Maatregelen geven we een actievere naam, namelijk Acties. Acties zijn de te nemen stappen in hoe je de strategie gaat behalen. Om te kunnen meten of je met de gekozen strategieën en acties op de juiste weg bent, maak je de strategieën meetbaar in het dashboard. Ook hier is het belangrijk om de metingen scherp te definiëren door ze SMART te maken. We adviseren om metingen die al gedaan worden binnen het bedrijf, op te nemen in het Dashboard. Bestaande metingen die voor 80 procent aangegeven of je op koers ligt, vertellen je namelijk meer dan nieuwe metingen die 100 procent aangegeven waar je naartoe wilt, maar waarvan je eigenlijk nog niet zeker weet in hoeverre het echt haalbaar gaat zijn.

Benieuwd naar onze werkwijze met OGSM?

Wij zijn al 20 jaar specialist op onze werkdomeinen en werken bewust in alle sectoren. Of het nu grote of kleine, internationale of lokale, publieke of private organisaties, corporates of start-ups zijn.

Hoe is het OGSM model ontstaan?

De OGSM methode komt voort uit een manier van denken genaamd: Management by Objectives. Peter Drucker introduceerde deze manier van denken halverwege de 20e eeuw met als doel een managementmethodiek creëeren die medewerkers en de doelen van de organisatie echt met elkaar verbinden.

Met elkaar groeien en ontwikkelen

De basis van Management by Objectives is dat doelen met elkaar worden bedacht. Wanneer je samen de doelen van de organisatie bepaald, geef je medewerkers motivatie en empowerment.

De eerste man op de maan

De managementmethodiek is voor het eerst toegepast door de NASA. Het doel van de eerste man op de maan krijgen, werd namelijk opgedeeld in subdoelen en onder verschillende teams verdeeld. Deze teams vertaalde deze subdoelen op hun beurt weer in subsubdoelen en die werden weer aan sub-teams gegeven, enzovoort. Op deze manier was iedereen betrokken bij het opzetten van de doelstellingen en wist men ook als hij of zij zijn doelstelling had behaald, dat hij of zij ook echt een bijdrage had geleverd aan het hoofd-doel: Een man op de maan krijgen.

Ontstaan van de OGSM-methodiek

Een aantal grote autofabrikanten in Japan zagen dit succes van de NASA en hebben Management by Objectives doorontwikkeld naar het model dat we nu kennen als de OGSM-methodiek.
Nieuwsgierig geworden?
Bel of mail ons gerust voor een oriënterend gesprek.

Wie gebruikt OGSM?

De OGSM-methodiek wordt toepast door vele verschillende organisaties en bedrijven maar ook door afdelingen, teams en zelfs individuele personen. Zo kan bijvoorbeeld een startende ondernemer zijn of haar eerste strategische plan opstellen aan de hand van OGSM, maar zijn er ook grote Fortune 500-organisaties die hun meerjarenplanning tot in detail uitwerken in OGSM.  Hoe groot of klein de OGSM gebruiker ook is, wat ze gemeen hebben is dat ze een doel hebben gesteld en keuzes maken over de te nemen richting om het te gaan realiseren.

Welke bedrijven gebruiken OGSM?

Voorbeelden van bedrijven die OGSM gebruiken zijn o.a. Procter & Gamble, Coca-Cola en Mars. Maar ook in Nederland zijn er een groot aantal bedrijven die OGSM gebruiken als het belangrijkste instrument voor strategische planning. Denk bijvoorbeeld aan Heijmans of Aviko en vele andere bedrijven die wij hebben geholpen met OGSM.

OGSM voorbeeld

Het OGSM voorbeeld van Jeep uit het boek ‘Business Plan op 1A4’ is een goed voorbeeld om van te leren. De ambitieuze maar ook haalbare Objectives, SMART Goals, scherp gekozen Strategies en concrete Measures maken de werking van het OGSM heel inzichtelijk. Op onze pagina: Jeep OGSM hebben wij dit voorbeeld uitgewerkt in ons OGSM template en lichten we per onderdeel toe hoe het OGSM is opgebouwd.

OGSM Business Plan Op 1 A4

Het boek OGSM Business Plan Op 1 A4 is de “go-to” als je aan de slag wilt met OGSM. Met dit boekje leer je alles over de methodiek en maak je je de OGSM-methode snel eigen. Het helpt je bij het opzetten van jouw Business Plan op 1 A4. Het boek zit vol met voorbeelden, praktische tips en oefeningen.

Onze visie op strategie: OGSM

New Growth Strategies werkt in nauwe samenwerking met haar klanten aan strategieontwikkeling en- implementatie met OGSM, Businessplan op 1 A4. De methodiek, waarover onze oprichter Marc van Eck, de gelijknamige bestseller heeft geschreven.

New Growth Strategies is marktleider op het gebied van strategieontwikkeling met OGSM. Al 20 jaar werken wij bewust in alle sectoren voor ambitieuze kleine en grote organisaties, internationaal en lokaal, publiek en privaat. We zien nog steeds dat kleine en grote organisaties vaak worstelen met de ontwikkeling, implementatie en realisatie van hun bedrijfsstrategie. Welke keuzes maak je en hoe zorg je ervoor dat alle plannen in de organisatie optellen tot het doel dat je nastreeft?

OGSM in de hele organisatie door middel van cascade

Het OGSM van de organisatie kan zich verder door laten vertalen naar afdelingen, divisies, of zelfs personen. Dit doe je door middel van cascaderen. Zo zorg je ervoor dat iedereen op ieder niveau binnen je organisatie weet hoe een bijdrage te leveren aan de hoofd-Objective van de organisatie.

Wil je weten hoe dit werkt? Neem contact met ons op.

Het OGSM template

Zelf aan de slag met OGSM? Download hier het OGSM template.

OGSM Template

Recensies over werken met OGSM

Benieuwd naar wat Nederlandse bedrijven zoal ervaren met OGSM? Hieronder vind je een aantal recensies van onze klanten die wij hebben geholpen met OGSM.

“ “De OGSM-methodiek is een doeltreffend middel om scherpe keuzes te kunnen maken en zo impactvol leiding te geven. Ik ken geen betere methode die zo simpel en effectief helpt om keuzes inzichtelijk te maken. Ik weet zeker dat OGSM een juiste keuze is. Dus aan de slag nu… als je durft!” ”

“ “De logische opbouw van de methodiek dwingt je om met elkaar de discussie te voeren en echt scherp te kiezen. Ook kun je goed monitoren of je op de goede weg bent, en bijsturen, indien nodig. Ik gebruik de OGSM-methodiek nog steeds en ben ervan overtuigd dat OGSM, mits goed toegepast, personen, teams en bedrijven echt verder helpt.” "

Marc van Eck zelf over OGSM Businessplan op 1A4