NGS Express Merkpositionering

merkpositionering

Karaktervolle positionering

De uitkomst van het NGS Express Merkpositionering traject is eenvoudig te begrijpen.

Wie ben je en waar sta je voor?

In een aantal workshops en op basis van een gedegen analyse bepalen we de onderscheidende, authentieke, relevante merkpositionering van jouw organisatie.

Merkpositionering

Eerst stellen we met behulp van ons BrandPositioner© model het karakter van de organisatie vast. Op basis van het karakter geven we het merk verder vorm in het BrandHouse© model. Dit model bevat een overtuiging (WAAROM), een belofte (WAT) en vijf waarden (HOE).

Hoe wij richting geven?

Om de merkwaarden concreet en voor iedereen richtinggevend te maken, vertalen we deze in een merkmeetlat. Deze meetlat kadert de waarden door het ‘te weinig’ en ‘te veel’ van de waarden aan te geven. Dit alles brengen we samen in een basis verhaallijn.

De uitkomst van het positioneringstraject is eenvoudig te begrijpen en kan praktisch en breed worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Zo kan iedereen op een merk-waardige manier aan de slag.

Marloes Ploeg (consultant)

“Een sterk merk voegt waarde toe.
Steeds meer kleine organisaties erkennen de waarde van een scherpe en onderscheidende merkpositionering”

Communicatie richtlijnen

De merkpositionering staat. Maar wat betekent deze voor de communicatie vanuit jouw organisatie? Om dit duidelijk te maken geven we de positionering meer ‘handen en voeten’.
Het bevat een concrete duiding van je merkwaarden plus een aanzet tot een inspirerende en consistente tone-of-voice en beeldtaal.

Zo draagt de communicatie bij aan het bouwen van jouw merk. Van de interne communicatie, tot klantenservice en campagnes.

Merkpaspoort

Deel de positionering met collega’s en andere betrokkenen met een merkpaspoort. Het vat de gekozen positionering op een aantrekkelijke manier samen, inclusief beelden om gemaakte keuzes te illustreren.

Het legt het karakter van je merk, de merkwaarden, belofte en overtuiging uit en gaat dieper in op de precieze betekenis van de merkwaarden. Zo heeft iedereen de positionering altijd bij de hand.

Klaar om je merk
op de kaart te zetten?

We komen graag in contact om te verkennen hoe een scherpe merkpositionering jouw marktpositie kan versterken.