OGSM voorbeeld: Jeep

'Jeep' meer een aanduiding van het type auto dan een merk op zich

businessplan

Hét voorbeeld uit Business Plan op 1A4

Het OGSM voorbeeld van Jeep zoals opgesteld in het boek Businessplan op 1A4 vinden wij nog altijd het beste OGSM voorbeeld. De ambitieuze maar ook haalbare Objective, SMART goals, scherp gekozen strategieën en concrete Measures maken het namelijk heel inzichtelijk voor je. Op deze pagina vind je het OGSM voorbeeld van Jeep uitgewerkt in ons OGSM template en lichten we per onderdeel toe waarom het zo een goed voorbeeld is. Als je nog niet weet wat OGSM is lees dan: Alles over OGSM.

het kleinst toegestane lettertype voor het hele OGSM is Arial 6

OBJECTIVE: Jeep is de meest succesvolle auto in het 4-wheel premium segement door het Jeep-gevoel terug te brengen

In ons voorbeeld stellen we dat de merknaam ‘Jeep meer een aanduiding is geworden voor het type auto dan een merk op zich. Dit nemen we als uitgangspunt voor het OGSM van Jeep. Dit vertaald zich door in de Objective: “Jeep is de meest succesvolle auto in het 4-wheel premium segment door het Jeep-gevoel terug te brengen.”. Waarom is deze Objective nou zo krachtig geformuleerd?  

 

Dit is een goede Objective omdat hij ambitieus is maar voor een merk als Jeep ook haalbaar, sluit aan op de hogere doelen van Jeep en inspireert alle betrokkenen. Ook begrijpt iedere medewerker die betrokken is de Objective en hij of zij begrijpt in grote lijnen wat dit voor zijn of haar werk betekent. Bovendien is er voor Jeep niks meer te wensen mocht deze Objective behaald worden en geeft het richting door wat wij noemen ‘Doel door Doen’. Doel: “meest succesvolle”. Doen: “Jeep-gevoel terugbrengen”. Met andere woorden: je bereikt iets door iets te doen.

De kwantitatieve vertaling

De goals van het Jeep OGSM zijn ook een goed voorbeeld omdat ze scherp zijn gekozen en SMART zijn gemaakt. Scherp gekozen omdat de Goals zowel het Doel-gedeelte als het Doen-gedeelte goed coveren en in zo min mogelijk goals voldoende meetbaar is gemaakt. SMART omdat de Goals zowel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht als Tijdsgebonden zijn. Het definiëren van Goals is niet altijd eenvoudig. Wil je meer weten over hoe je goede Goals kunt definiëren klik dan hier.

Je routeplanner naar succes

Een van de redenen waarom de Strategies van het Jeep voorbeeld zo goed zijn is omdat ze kijken naar de Objective en niet naar de Goals (alle goals worden wel behaald). Daarnaast voldoet elke strategie van het Jeep OGSM voorbeeld aan de vijf S’en. Ze zijn namelijk specific, selective, sustainable, synchronised en sufficient.

MEASURES

Helpen onze strategies ons ook daadwerkelijk vooruit?

Om toe te lichten waarom het dashboard van het Jeep OGSM voorbeeld goed werkt gebruiken we de Measures die horen bij de eerste Strategy.
Dit specifieke dashboard werkt goed voor Jeep omdat deze cijfers over het algemeen altijd beschikbaar zullen zijn voor Jeep. Hierdoor kan Jeep regelmatig metingen doen van de effecten en kunnen afwijkende effecten ook vroegtijdig gesignaleerd worden.

Opnieuw hebben we als voorbeeld het action plan van de eerste strategie genomen. Het action plan van het Jeep OGSM is een goed voorbeeld omdat het de strategie vertaalt in concrete actiestappen. Ook de acties zijn geformuleerd in ‘Doel door Doen’. Het zijn dan ook echt alleen maar ‘need to do’s’ en absoluut geen ‘nice to do’s’. Er is hier duidelijk gekozen en ook echt gekozen om bepaalde dingen niet meer te doen.

OGSM Template

Zelf aan de slag met OGSM?

Wil je zelf aan de slag met OGSM? Download dan ons template en vul hem in. Onthoud: het kleinst toegestane lettertype voor het hele OGSM is Arial 6. Als je kleiner moet om alles op 1A4 te krijgen heb je niet scherp genoeg gekozen.