Producten

Fase 4 Verankeren in de organisatie

Merkscan

In deze fase staat centraal: op zoek naar een manier om onafhankelijk zicht te krijgen in hoeverre de positionering van buiten al merkbaar is? Met de merkscan wordt een onafhankelijke spiegel voorgehouden. De scan hanteert het principe van een ‘mystery guest’ onderzoek door onze consultants. We toetsen o.a. de volgende punten op basis van het waardenkompas: online informatie (website / app / etc.), dienstverlening / producten, design van de vestiging(en) / filial(en), offline informatie (brochures / posters etc.) in de vestigingen, gedrag van medewerkers. De observaties vatten we samen in een rapportage. De scores op de verschillende onderdelen vullen we aan met concrete aanbevelingen voor verbeteringen.

Merkwaardige onboarding

Hoe onboard je nieuwe medewerkers op een merk-waardige manier? Bij de merk-waardige onboarding leggen we nieuwe medewerkers uit wat het merk inhoudt. Ze leren het merk te vertalen in werk en gedrag en krijgen de kans hun eerste (merk)ervaringen met de organisatie te delen met hun verse blik van buiten.

Customer journey check

Wil je in één overzicht zien wat de klant nodig heeft tijdens de verschillende fases van contact? Met de Customer Journey check brengen we in kaart wat de behoeften van de klant zijn en hoe medewerkers hierop reageren vanuit het merk. Hier uit ontstaan weer ideeën voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en vormen van communicatie.

Beoordeling en employee journey

Wat is een goede manier om gedragsverandering teweeg te brengen? Om blijvende gedragsverandering te weeg te brengen verankeren we de merkwaarden in de volledige employee journey. Dit zorgt er voor dat men blijft sturen op de merkwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van de merkwaarden naar (aangescherpte) competenties en het integreren of opnieuw inrichten van het beoordelingsproces.