Producten

Fase 2 Laden in gedrag

Merklaadsessie

In deze fase gaat het om de vraag: hoe help je medewerkers om met het merk te werken? Tijdens een aantal workshops leren medewerkers om het merk naar de dagelijkse praktijk te vertalen en het zo beter te begrijpen. Medewerkers voeren in hun eigen teams het gesprek over wat het merk betekent voor hun eigen werkzaamheden en gedrag. Zo onstaat inzicht in ‘waar we staan’. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan motiveer en beweeg je mensen tot nadenken en waar nodig veranderingen aan te brengen. De voortgang wordt tijdens een vervolgsessie besproken.

Communicatieworkshop

Hoe vertaal je de postionering in communicatie? In deze workshop voor (voornamelijk) marketing-, communicatie- en HR medewerkers, stellen we duidelijke communicatierichtlijnen vast. Zo zorgen we voor eenduidige en karaktervolle communicatie vanuit het merk.

Valuescan

Wil je meetbaar inzicht in waar je als organisatie staat? De Valuescan is een digitale meting naar kennis, houding en gedrag ten opzichte van de positionering. Het geeft inzicht in hoe medewerkers tegenover merk-waardig gedrag staan en in hoeverre ze dit al in hun omgeving ervaren. Ook wordt gevraagd wat nodig is om nog meer volgens het merk te werken. Na twee maanden vindt een vervolgmeting plaats voor adequate bijsturing.