Heijmans strategie ontwikkelen én tot leven brengen op de werkvloer 

Als een van de grootste bouwbedrijven van Nederland wil Heijmans substantieel bijdragen aan het creëren van de gezonde leefomgeving. Vanuit deze missie, waarbij de eindgebruiker centraal staat, realiseert Heijmans bouwprojecten voor consumenten, bedrijven en overheden.  

Strategieontwikkeling met OGSM (plan op één A4) 

Enkele jaren geleden heeft Heijmans Bouw & Techniek gekozen voor het gebruik van de OGSM-methode om strategische plannen te ontwikkelen en daarop te sturen. Onder begeleiding van New Growth Strategies zijn er compacte plannen met concrete doelen, strategische keuzes, dashboards en acties geformuleerd. En plannen die de gezamenlijke grote strategische bouwstenen vertalen naar specifieke keuzes per onderdeel, zodanig dat de overall synergie geborgd blijft.  

* OGSM methode, bron: Van Eck & van Zanten (2015) ‘Businessplan op 1 A4’ 

Strategie is van iedereen 

Heijmans besteedt veel aandacht aan het meenemen van alle medewerkers in de plannen en hen bewust te maken van (het waarom van) de keuzes die worden gemaakt en wat dit betekent voor hun onderdeel en voor hen zelf. Zo weet iedereen hoe bij te dragen aan de gezamenlijke doelstellingen en kunnen mensen door het hele bedrijf sturen binnen de eigen werkzaamheden. Het zijn immers de medewerkers die de organisatie vormgeven en alle individuele keuzes en werkzaamheden laten optellen tot het bedrijfssucces.  

De uitdaging: hoe neem je iedereen mee? 

Maar hoe neem je een grote organisatie met meer dan 4 duizend medewerkers mee? Medewerkers die door het hele land verspreid zitten, in kantoren maar vooral op bouwplaatsen. En hoe zorg je dat thema’s over langere periode levend blijven? Hoe maak je strategie praktisch en herkenbaar voor iedereen? Vanuit het Internal branding fasemodel is er een lange termijn strategie gemaakt. Een impactvolle aanpak op basis van theoretische inzichten over de ontwikkeling van mensen in kennis, houding en gedrag aangevuld met inzichten vanuit de praktijk. De fases zijn zo ontwikkeld dat de kans van participatie is gemaximaliseerd. 

De strategie wordt in alle fasen intern tot leven gebracht met als doel dat medewerkers weten waar de organisatie voor staat en gaat, zich herkennen in de gekozen richting, hier enthousiast over zijn en hier in hun werk en gedrag aan bijdragen. 

Inmiddels is New Growth Strategies al ruim 3 jaar betrokken bij het ontwikkelen en tot leven brengen van de strategie van Heijmans Bouw & Techniek. Samen met de afdeling marketing en vertegenwoordigers vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden de strategische keuzes jaarlijks omgezet naar heldere thema’s en kernboodschappen. Inclusief een aansprekende oproep aan medewerkers om bij te dragen. Ieder jaar start met een interactieve road show, die voor elk onderdeel in een passende vorm wordt ingezet. Via een integrale communicatie planning wordt de strategie het hele jaar op passende en impactvolle momenten met de juiste boodschap gecommuniceerd. Om elk onderdeel goed te betrekken zijn er vanuit elk bedrijfsonderdeel ambassadeurs betrokken die voorbeelden en successen van de werkvloer halen en delen. 

* Internal branding fasemodel, bron: Van Eck, Leenhouts & Rutten (2013) ‘Het succes van Internal Branding’ 

Manier van werken: co-creatie en kennisoverdracht 

New Growth Strategies werkt altijd nauw samen met een brede groep ‘meedenkers en -doeners’ binnen opdrachtgevers. Door met vertegenwoordigers van alle onderdelen te werken zorgen we voor breed draagvlak, gedeelde verantwoordelijkheid en een goede aansluiting op de werkvloer. Bij Heijmans zijn we het eerste jaar intensief betrokken geweest bij de aanpak en implementatie van het hele proces waarin we zo veel mogelijk kennis en expertise hebben overgedragen aan de projectgroep. Per jaar evalueren we nu onze rol en passen deze aan op basis van de behoeften van de opdrachtgever. We blijven betrokken bij reviews en jaarlijkse updates, content planning, stakeholder management, voor een kritische blik, om nieuwe inspiratie te brengen en als strategisch sparringpartner.  

Contentplanning volgens het 3H model 

Resultaten 

Voor de verschillende bedrijfsonderdelen staan duidelijke, resultaatgerichte plannen waarop tussentijds gericht kan worden (bij)gestuurd. De plannen worden continu geactiveerd via een breed gedragen, efficiënte en effectieve communicatiestrategie. Middels betrokken ambassadeurs. Afgelopen jaar zijn er mooie resultaten geweest met meer dan 85% opkomst bij de roadshows, 100 voorbeelden en successen gedeeld vanuit ambassadeurs van ieder onderdeel, waarmee 2300 medewerkers zijn bereikt. 

‘’…ik vind ons clubje heel erg fijn en ik heb al ONWIJS veel van jullie geleerd. Ik kijk uit naar een nieuw jaar vol creativiteit, communicatielessen en vooral PLEZIER!’

Terrie, bouwsteencoordinator, oftewel ambassadeur binnen Heijmans. 
 

“De samenwerking met New Growth voelt als met eigen collega’s maar dan altijd met een frisse blik”  

Daniëlle Otker, communicatie manager 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding6.png