Groeiversnellers: hét kompas voor bedrijven met groeiambitie

Ondernemers met groeiambitie zijn de rocksterren van onze maatschappij. Toch wordt groei door de buitenwacht lang niet altijd als iets positiefs gezien. En ook voor het bedrijf zelf is groeien zelden een pijnloze aangelegenheid. Sterker nog, ieder bedrijf dat groeit maakt dezelfde groeipijnen door, aldus Marc van Eck en Markward van der Mieden. In hun boek Groeiversnellers brengen ze deze groeifasen gedetailleerd in kaart. Het boek is daarmee hét kompas waarop je als ondernemer je werknemers én je klanten succesvol door elk groeiproces kunt loodsen. Groeiversnelers is een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam.

Goed groeien en maatschappelijke impact
Een aantal decennia terug waren groei en financieel gewin nog vaak het ultieme doel van ieder bedrijf. Inmiddels is er een andere beweging gaande. Ondernemers willen een betekenisvolle bijdrage leveren aan mens en maatschappij. Groei en winst zijn niet meer het doel, maar juist het middel om positieve impact te hebben. Bedrijven ontwikkelen producten en diensten waar iederéén beter van wordt. En daar blijken mensen met alle liefde meer voor te willen betalen. Goed groeien is de absolute voorwaarde om dit te kunnen bereiken.

De vijf groeifasen
Elk bedrijf dat groeit loopt tegen barrières aan en niemand die je kan vertellen hoe je die kunt trotseren. Maar is dat wel zo? Van Eck en Van der Mieden menen van niet. De pijn die groeibedrijven ervaren is veel minder uniek dan je denkt. Volgens hen doorloopt elk groeibedrijf dezelfde vijf groeifasen: de pioniersfase, de organisatiefase, de managementfase, de delegeerfase en de standaardisatiefase. Groeien begint met het doorgronden van deze fasen. Zodra jij je bewust bent van de verschillende fasen en je weet in welke fase jouw bedrijf zich bevindt, weet je ook welke strategische keuzes je moet maken. Op deze manier geeft Groeiversnellers iedere ondernemer met groeiambitie een enorme voorsprong.

Groeipijn voorkómen, doorbreken en genezen
Groeiversnellers is opgedeeld in vijf delen. In ieder deel gaan de auteurs steeds eerst kort in op een van de groeifasen. Ze vertellen wat je als ondernemer kunt verwachten als je doorbreekt naar deze fase én hoe je de bijbehorende groeipijn kunt voorkomen, doorbreken en genezen. Zo lopen de vijf groeifasen als een rode draad door het boek en komen stap voor stap alle cruciale vragen aan de orde.

In het miniboekje Groeiversnellers laten we je kennis maken met de vijf groeifasen die in het boek Groeiversnellers worden beschreven. Je kunt het miniboekje hier downloaden. Wil je het complete boek bestellen? Klik hieronder.