Gemeente Leidschendam-Voorburg maakt samen met partners plannen met de OGSM methode

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een moderne overheid die zich continu ontwikkelt in de manieren waarop zij in verbinding staat met de burgers en organisaties in haar gemeente. Haar streven hierbij is om een regieorganisatie te zijn waarin gebruik wordt gemaakt van ieders kracht en de inwoner echt centraal staat.

New Growth Strategies heeft in een aantal trajecten met de gemeente samengewerkt in het toepassen van de OGSM methode. In interactieve workshops werden samen met stakeholders compacte plannen gemaakt die voor iedereen duidelijk en uitvoerbaar zijn.

De OGSM-methode leent zich hier uitermate goed voor omdat de structuur eenvoudig toepasbaar is, zowel in het maken van het plan als bij het gebruiken c.q. opvolgen en bijsturen van het plan. Met elkaar discussieer je gestructureerd vanuit het gezamenlijke doel (inclusief meetpunten) via de knoppen waar je aan gaat draaien (strategieën) naar de feitelijke acties voor de korte termijn, inclusief deadline en actiehouder. Een proces met duidelijke stappen, waarbij de kern van de discussie snel naar voren komt en dat leidt tot een plan met duidelijke keuzes en draagvlak en daarmee een grote kans op daadwerkelijk succesvolle uitvoering.  

Met elkaar hebben we de laatste twee jaar bijvoorbeeld plannen gemaakt voor ‘sport en bewegen’ (samen met sportclubs) en ‘maatschappelijk verantwoord verenigen’ (samen met verenigingen).

““Als Gemeente willen wij minder bepalen en meer samenwerken. We willen niet langer zelf vaststellen welke activiteiten nodig zijn om bepaalde doelen in het sociale domein te halen, maar hiervoor ruimte laten aan de maatschappelijke organisaties. Zij staan immers dicht bij de inwoners en hebben allerlei expertise in huis. Om dit te bereiken is de gemeente gaan werken met subsidietafels waarin gezamenlijk plannen worden gemaakt inclusief voorstellen met betrekking tot de verdeling van subsidies om de gezamenlijk gestelde doelen te halen.

Vanaf het voorjaar van 2019 hebben wij met een aantal organisaties onder begeleiding van Linda Rutten van New Growth Strategies een OGSM plan gemaakt binnen de door de gemeente gestelde kaders. Omdat het voor iedereen nieuw was om zo met elkaar te werken hebben we het proces uitvoerig geëvalueerd. Hierbij was de conclusie dat de methode en begeleiding door iedereen als zeer waardevol werd ervaren. We hebben nu een duidelijk en gedragen plan waarvan we de komende jaren de vruchten zullen gaan plukken.””

— GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG