Engagement Match is het medicijn voor werken na corona

Amsterdam – New Growth Strategies benadert medewerkersbetrokkenheid vanuit een eigen model ‘Engagement Match’. Omdat de meeste medewerkers voorlopig nog thuis aan het werk blijven is het belangrijker dan ooit dat er emotionele verbinding is. Het Engagement Match Model laat de aansluiting tussen het persoonlijk verlangen en individuele drijfveren van medewerkers enerzijds en de organisatie zijn purpose/betekenisvolle belofte anderzijds zien. Voor een hoge medewerkersbetrokkenheid is het van belang dat die twee elkaar raken en overlap hebben met elkaar. Pas dan ontstaat er een betekenisvolle verbinding die de basis is voor hoge medewerkersbetrokkenheid.

Drie workshops die leiden tot een nieuwe Engagement Match.

New Growth Strategies heeft hiervoor een unieke samenwerking opgezet. Samen met Joep Langen, organisatiepsycholoog en impact-ondernemer van o.s. het social merk Koeckebackers faciliteert New Growth Strategies de drie Engagement Accelerator workshops. Ook hij ziet de noodzaak van medewerkersbetrokkenheid voor het gezond en gelukkig functioneren van medewerkers. ‘Bij het gebrek aan fysiek en intercollegiaal contact is het nog belangrijker dat je weet waarvoor je je werk doet en wat je drijft. Als je je collega’s niet meer ziet is dat hetgeen wat overblijft en je motiveert.’ 

 

Eigen impact, krachtig samenwerken en betekenisvol werken

New Growth Strategies speelt met de drie Engagement Accelerator workshops in op de groeiende vraag naar het verbeteren van werknemersbetrokkenheid gedurende de thuiswerk-periode. Eigen impact, effectief samenwerken en betekenisvol werken vormen de drie hoofdthema’s. In de workshops wordt antwoord gegeven op vragen als: Waar maak je het verschil? Wat heb jij binnen je team nodig om te floreren? Hoe passen jouw waarden bij die van de organisatie? Het doel: meer medewerkersbetrokkenheid, betere samenwerking en een betekenisvol gevoel. 

Middels heldere theorie, praktische ervaring en inspirerende bevlogenheid helpen de drie sessies organisaties naar een nieuwe Engagement Match.  

Elke workshop is gebaseerd op 6 bouwstenen

De workshops zijn ontwikkeld als digitale sessies van 90 minuten. Elke sessie bestaat uit 6 bouwstenen voor succes: verrassende inspiratie, een confronterende spiegel, eerst onderbewust beginnen, action learning, veilig dialoog en persoonlijke aandacht.

Na een voorbespreking met de team lead gaan we aan de slag. Deelnemers krijgen van tevoren een attentie toegestuurd met inspiratie en een reflectievraag. Tijdens de workshop komen we hierop terug en gaan we middels uitdagende vragen de diepte in. Iedere deelnemer loopt met een persoonlijk experiment de deur uit. Naderhand krijgen deelnemers een wrap-up met een fysiek aandenken zodat de nieuwe inzichten top of mind blijven.

Workshop:

Jouw impact

Doel: Betrokkenheid van teamleden met elkaar en met de organisatie versterken door aandacht te hebben voor hoe ieder teamlid het verschil maakt.

Wat komt aan bod: Welk verschil maak jij? Wat kan je leren van collega’s? Wat is jouw ‘ste’? Wat ga jij doen waar je energie van krijgt en verschil kan maken?

Resultaat: Iedereen loopt trots de deur uit, weet waar zijn/haar kracht ligt en start een persoonlijk experiment.

Workshop:

Krachtig samenwerken

Doel: Het plezier en de productiviteit van de samenwerking als team versterken door aandacht te hebben voor de juiste voedingsbodem.

Wat komt aan bod: Wat heb jij nodig om te floreren? Waar heb je meer van nodig? Het team wordt meegenomen in de essentiële basis voor effectieve teams. Hoe kunnen we deze basis in ons team vergroten?

Resultaat: Iedereen loopt de deur uit met handvatten voor een productieve samenwerking en een team experiment.

Workshop:

Betekenisvol werken

Doel: Betrokkenheid met de organisatie te versterken door de energie van betekenisvol werken aan te wakkeren. 

Wat komt aan bod: Waar sta jij voor? Hoe passen jouw waarden bij die van de purpose van de organisatie? Waar zit de match en hoe kan je die versterken? Wat ga je vanaf nu tegen iemand zeggen over wat je doet en waarom?

Resultaat: Iedereen loopt met een trots en verbonden gevoel de deur uit en start een persoonlijk experiment.