Provincie Zeeland: een nieuwe identiteit voor Natuur & Landschap

Verrassend contrastrijk en toch een eenduidig gevoel

Afgelopen jaar ging New Growth Strategies in opdracht van de Provincie Zeeland op zoek naar het verhaal, ofwel de identiteit, van Natuur & Landschap in Zeeland. Dit omdat Natuur & Landschap nog niet de aantrekkelijke positie had in de branding van Zeeland die het zeker kan innemen. Door de nauwe samenwerking tussen alle partners staat er nu een passend en breed gedragen verhaal.

Het verhaal omarmt de aanwezige dynamiek en laat zien hoe je de natuur en de landschappen, ieder op een eigen manier, in beeld brengt terwijl ze toch allemaal ‘typisch Zeeuws’ zijn. Zo bouwen de contrasten – van eb & vloed, zout, zoet & brak, binnendijks & buitendijks, kleinschalig & grootschalig, besloten & open – samen aan een eenduidig en uniek Zeeuws gevoel voor alle natuurgebieden en landschappen.

Het verhaal is, als eerste oefening, met betrokkenen vertaald naar deelverhalen voor enkele gezichtsbepalende gebieden. Ook is door de gezamenlijke partners in het traject een activatieplan opgesteld met duidelijke doelstellingen en een werkplan voor 2020.

Het verhaal is ontstaan door de inzet van o.a. IVN, VVV Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Terra Maris, Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer en Stichting Het Zeeuwse Landschap

“Door dit traject ontstond niet alleen een inspirerend verhaal, maar zijn ook de verschillende betrokken partijen nog meer gaan samenwerken. Vanuit die energieflow hebben we gezamenlijk al een concrete herfstcampagne voor natuur & landschap in Zeeland opgezet.”

— ESTHER VAN VONDEREN, VVV ZEELAND

“Afgelopen jaar ging New Growth Strategies in opdracht van de Provincie Zeeland op zoek naar het verhaal, ofwel de identiteit, van Natuur & Landschap in Zeeland. Dit omdat Natuur & Landschap nog niet de aantrekkelijke positie had in de branding van Zeeland die het zeker kan innemen. ”

— MONICA SCHRA, PROVINCIE ZEELAND