Drenthe: oerprovincie van Nederland

Sinds enkele jaren adviseren wij Marketing Drenthe bij de branding van Drenthe voor toerisme en recreatie. Recentelijk wonnen zij met hun internal branding case een eervolle vermelding bij de Dutch Marketing Awards.

Tot 2017 voerde Drenthe campagne onder de noemer ‘Drenthe doet wat met je’. Eind van dat jaar had Marketing Drenthe het lef om de positionering écht te richten op het DNA van Drenthe; de Oerprovincie van Nederland. De reacties van de Drenten zelf waren echter niet onverdeeld positief. Vragen als: is oer niet oubollig en saai? En worden we zo niet weer als een achterstandsgebied weggezet? Zij en wij waren echter overtuigd dat deze positionering klopt én op een eigentijdse manier geladen kan worden. Nu 3 jaar verder kunnen we zeggen dat het merk behoorlijk succesvol is.

Crux van het hele proces is de vasthoudendheid en het vele geduld van Marketing Drenthe om stakeholders van allerlei pluimage bij het proces te betrekken en hun de meerwaarde te laten zien en voelen. Ondernemers en organisaties dachten mee met de positionering en de activatie ervan. Er werd een OER-beeldbank gemaakt en een merkgids met daarin uitleg en inspiratie voor iedereen om het OER-gevoel zelf te kunnen uitdragen en (nog belangrijker) te kunnen verankeren in het eigen aanbod. En dat is er gekomen: van OER-B&B’s en OER outdoor activiteiten tot OER-gerechten en recentelijk de culturele kaskraker Mammoet.

Met o.a. de Provincie Drenthe en het Recreatieschap werd een meerjarig activatieplan ontwikkeld waarin afspraken werden gemaakt en rollen werden verdeeld. Een van de belangrijke onderdelen hierin is het verbinden van het Drenthe merk aan de eigen specifieke positioneringen van ondernemers in de recreatieve sector en andere belangrijke pijlers als de Nationale Parken, de deelregio’s en de Drentse steden. Met als doel dat alle elementen elkaar over en weer versterken. Ook in deze trajecten werken we nadrukkelijk in processen met alle stakeholders, waarin we continu sturen op energie, gedragenheid en eigenaarschap. Zodat een positionering ook echt, van binnenuit, merkbaar wordt.

“New Growth Strategies heeft ons geholpen 2 grote stappen te zetten. Als eerste formuleerden we samen met hen en onze achterban merkwaarden voor het woord Oer. Dit zorgde voor andere, positievere associaties bij onze positionering. Het spreken van dezelfde taal maakte de weg vrij voor de volgende stap; van binnenuit ons verhaal opbouwen. Onder begeleiding van New Growth Strategies stelden we realistische doelen en vertaalden deze naar concrete acties. En niet onbelangrijk, we verdeelden taken onder een groot aantal partijen. Dit om te voorkomen dat de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap alleen bij ons zou liggen. De expertise, frisse blik van buiten en de resultaatgerichtheid van New Growth Strategies heeft ons erg geholpen in dit proces. Linda en Marc gaven op een hele prettige manier invulling aan het spreekwoord vreemde ogen dwingen.”