Onze visie op strategie, met OGSM

New Growth Strategies werkt in nauwe samenwerking met haar klanten aan strategieontwikkeling en- implementatie met OGSM, Businessplan op 1 A4. De Methodiek waar onze oprichter Marc van Eck, de gelijknamige bestseller over heeft geschreven.

New Growth Strategies is marktleider op het gebied van strategieontwikkeling met OGSM. Al 18 jaar werken wij bewust in alle sectoren voor ambitieuze kleine en grote organisaties, internationale en lokaal, publiek en privaat. We zien nog steeds dat kleine en grote organisaties vaak worstelen met de ontwikkeling, implementatie en realisatie van hun bedrijfsstrategie. Welke keuzes maak je en hoe zorg je ervoor dat alle plannen in de organisatie optellen tot het doel dat je nastreeft?

OGSM Template

Groei door jouw strategie te laten werken met OGSM

Uit onze jarenlange ervaring weten we dat het maken en uitvoeren van een goed strategisch plan niet eenvoudig is. Een goede strategie kan alleen succesvol zijn als deze inhoudelijk klopt en gedragen wordt door de mensen die ermee aan de slag gaan. Tevens wordt doorgevoerd in de hele organisatie en medewerkers hun rol in de strategie willen pakken. Met OGSM ben je in staat de strategie te ontwikkelen én deze op een duidelijke manier in de hele organisatie te vertalen en activeren. Zo ontstaat een continue verbeterende en doelgerichte organisatie.

Als organisatie kan je onmogelijke doelen mogelijk maken door in jouw business strategie scherp te durven kiezen en hier vervolgens gericht mee aan het werk te gaan.

Wij geloven dat de groei van organisaties en mensen hand in hand gaat

New Growth Strategies gelooft niet in traditionele consultancy. Een inhoudelijke goede en gedragen strategie ontwikkel je samen; klant en New Growth Strategies. Zo combineer je de kennis van de klant, onze expertise en inzichten, challenging mentaliteit en energie.

Het strategieproces delen we op in vijf fases. De fases zijn Discovery, Dream, Development, Deployment en Delivery. Op basis van de vraag bepalen we benodigde ondersteuning.

Afstemming en betrokkenheid in 5 strategische fases

1. Discovery

In deze fase wordt een gelijkwaardig speelveld gecreëerd voor alle betrokkenen door het uitvoeren van relevante analyses en het verzamelen van inzichten uit kwalitatieve en kwantitatieve bronnen. De Discovery fase dient ervoor de toekomstige discussie op de juiste en belangrijkste onderwerpen te concentreren en helpt daarbij in het creëren van betrokkenheid van belanghebbenden.

2. Dream

Deze fase draait om het creëren van de nieuwe horizon en gezamenlijke ambitie voor de organisatie. Afgestoken tegen de huidige strategie en positie door te inspireren en een nieuwe manier van denken te ontwikkelen. Na grondig intern, markt- en trendonderzoek is er een interactieve dag vullende sessie waarin de conventies, trends en uitdagingen binnen de branche worden besproken. Met als eindproduct een nieuwe strategische horizon geschreven in een duidelijke doelstelling die richting geeft voor de toekomstige strategische keuzes en uitvoering.

3. Development

In de development fase wordt de strategie met OGSM, businessplan op 1 A4 ontwikkeld. We bepalen de toekomstige richting van de organisatie en de keuzes die daarmee gepaard gaan. Eerder uitgevoerd kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek gecombineerd met zakelijk inzicht vormen de basis van waaruit de strategie wordt ontwikkeld. De OGSM is een afgestemde bedrijfsstrategie met heldere ambities, gewenste resultaten en acties om de doelstellingen te behalen. OGSM, businessplan op 1 A4 is een krachtig middel om keuzes te maken, focus en voortgang te waarborgen. Bovendien is het de perfecte tool om de bedrijfsstrategie naar alle medewerkers te communiceren en te cascaderen.

4. Deployment

In de deployment fase wordt de ontwikkelde strategie gecascadeerd naar de gehele organisatie, bijvoorbeeld business units, afdelingen, teams, landen en/of regio's. Om de initiële doelen te borgen, worden ontwikkelde plannen gecontroleerd op afhankelijkheden en stemmen we de plannen op elkaar af. De plannen bewegen hiermee allemaal dezelfde richting op en tellen op tot het gewenste resultaat. De strategie is gericht, snel en goed beheersbaar in uitvoering. Teams en mensen kennen hiermee hun rol en verantwoordelijkheid voor het behalen van het resultaat. Zodra de OGSM’s af zijn en goed op elkaar aansluiten begint het proces van continue verbeteren in de delivery fase.

5. Delivery

In deze laatste, delivery, fase komt de strategie pas echt tot leven. Het is tijd voor de uitvoering en continue verbetering van de strategie. Dagelijkse focussen op de uitvoer van de acties in de verschillende OGSM’s waarna de acties en het effect op het dashboard periodiek worden geëvalueerd en op basis hiervan waar nodig aangescherpt. Om dit goed te organiseren definiëren we gezamenlijk een passende governance- en reviewstructuur, interne processen worden hierop afgestemd. Het resultaat van een goed ingerichte delivery fase is dat iedereen binnen de organisatie zelfsturend en gemotiveerd aan de juiste doelstellingen werkt en ze ook nog goed uitvoert.

Klaar voor een strategisch plan dat werkt?

We vertellen graag hoe je met de OGSM-methodiek een effectief (business)plan maakt.