Avri: mensen maken het verschil

Avri is als maatschappelijk dienstverlener een verlengstuk van 8 gemeenten in Rivierenland. Avri zet zich in voor een schone en veilige omgeving, door afvalinzameling, het onderhoud van de omgeving, handhaving op gedrag in de openbare orde en veiligheid. Alles draait om een goede samenwerking met gemeenten, inwoners en collega’s om er met elkaar voor te zorgen dat Rivierenland schoon en prettig is om in te wonen.

Uitdaging
Het imago van Avri staat onder druk door een aantal negatieve nieuwsberichten en incidenten. Dit tast naast de trots van medewerkers ook de beeldvorming onder stakeholders aan. Het is tijd om op een geloofwaardige en betrouwbare manier te laten zien waar Avri voor staat en gaat zodat Avri positief bekend is en blijft onder alle stakeholders.

Doelstelling

Alle medewerkers, van leidinggevenden tot aan mensen in de uitvoering, weten waar Avri voor staat en gaat, zijn daar trots op en dragen dit uit in hun gedrag en werkzaamheden richting gemeenten, inwoners en collega’s. Stakeholders ervaren waar Avri voor staat en zijn hier enthousiast over.

Aanpak

Begin 2021 zijn de eerste belangrijke stappen gezet om dat waar Avri voor staat in co-creatie vast te leggen en te doorleven. Met als doel dat Avri dit steeds verder tot leven gaat brengen richting de belangrijke stakeholders. ‘Buiten winnen door binnen te beginnen.’ Waar Avri voor staat is vastgelegd in een authentieke, relevante en onderscheidende positionering. De waarden geven hierin richting aan HOE Avri de dingen doet.

In meerdere sessies hebben de leidinggevenden de positionering doorleefd en steeds meer eigen gemaakt. Aan de hand van de toolkit en training kunnen zij de waarden tot leven brengen binnen de eigen teams.

Inmiddels zijn ook alle medewerkers meegenomen in de positionering en weten zij waar Avri voor staat en gaat en dat zij daar aan bijdragen. Teamleiders hebben hun eigen teams meegenomen tijdens interactieve aftrapsessies. Middels de interne activatiecampagne met het thema 1-2tje worden medewerkers uitgedaagd om waardevolle samenwerking aan te gaan. Ter inspiratie worden voorbeelden en successen gedeeld. Ook is gestart met de verankering voor specifieke afdelingen zoals communicatie, klant contact en personeelszaken.

Middels survey’s en groepsgesprekken is input opgehaald vanuit de belangrijke stakeholders

  • Waar Avri voor staat is in co-creatie vastgelegd in een authentieke, relevante, onderscheidende positionering
  • Vervolgens is de positionering vertaald in een handzaam en richtinggevend kompas
  • Het verhaal van Avri is op een inspirerende manier vastgelegd in een merkpaspoort voor alle medewerkers
  • Leidinggevenden kunnen de positionering toepassen in de praktijk aan de hand van een toolkit en training
  • Vanuit het communicatieconcept 1-2tje worden medewerkers geïnspireerd op de waarden
  • Ambassadeurs worden ingezet om op een leuke manier de positionering tot leven te brengen.
  • De voortgang op kennis, houding en gedrag wordt gemeten aan de hand van de waarden scan

“Wat je doet is belangrijk, hóe je het doet belangrijker. Het gaat om de beleving van de ander: wat vinden ze van jou en je werk? Zijn ze blij met je? Hebben ze het gevoel dat ze gezien of gehoord worden? Daarom is je bewust zijn van de wijze waarop je de dingen doet zo belangrijk. Daar moet je de hele organisatie in meenemen.”

Quote Walter Brouwer, Algemeen Directeur Avri