[Adformatie] 4 strategische richtingen om sterker uit de coronacrisis te komen

Het merkenlandschap na corona zal zeker minder groot zijn, maar wel kleurrijker, interessanter en waardevoller.

Marc van Eck, gepubliceerd op Adformatie, 28 april 2020

In moeilijke tijden leer je jezelf kennen en anderen ook. Je natuurlijke neiging, je sterktes en zwaktes, komen meer dan ooit naar buiten; je merk laat zich zien in al zijn authenticiteit. Dat merkkarakter van je organisatie levert zowel beperkingen als kansen op in de veranderende wereld. Het geeft richting aan jouw strategische keuzes.

Vaar je op je eigen kracht of komt er saamhorigheid naar boven? Probeer je te beschermen wat je hebt (of beter gezegd had) of pak je het moment om tot een nieuwe werkelijkheid te komen? Voor alle merkkenners en positioneerders is deze periode smullen. In alle transparantie toont zich de ware aard van merken en ook welke merken eigenlijk geen idee hebben wie ze zijn. Wat de kleur van je merkkarakter ook is, zolang je trouw blijft aan wie je bent kan je een toekomst hebben na corona. Blijf dus in je merk investeren en trouw aan je waarden. Het zijn de grijze merken die het niet gaan redden omdat ze intern geen helder kompas hebben en dus gaan zwabberen en extern worden ze niet aantrekkelijk gevonden. Ze weten ons gewoon niet te raken. Jammer en onnodig. Het merkenlandschap na corona zal zeker minder groot zijn, maar wel kleurrijker, interessanter en waardevoller.

Velen voorspellen dat we door deze crisis echt een omslagpunt bereiken en er een nieuwe betere wereld ontstaat. Net als na de Spaanse griep en de 2e wereldoorlog. Ik betwijfel het. Gewoonten zijn er immers maar lastig uit te krijgen. Pas als de coronacrisis echt heel lang duurt en het eigen belang zicht verenigt met het algemeen belang zal er wellicht structureel verandering optreden. Als het niet te lang duurt was het achteraf slechts een rimpeling en hobbelt onze wereld straks gewoon weer door als voor corona, net als we hebben meegemaakt met de financiële crisis van 10 jaar geleden. Na een maand coronavirus in Nederland is het nog koffiedik kijken. Wie het weet mag het zeggen, een ding is zeker is het is waarschijnlijk anders dan we nu denken.

Schakelen

Moeten we dus afwachten schuilend in onze huizen of kunnen we de toekomst creëren door juist nu middenin de crisis een strategische koers te kiezen? Zelf als we nog niet weten hoe lang het gaat duren of hoe groot de pijn en schade zal zijn. We leren studenten op universiteiten juist op dit soort momenten om het heft in handen te nemen, de basis te leggen voor een hernieuwde toekomst en je plek te veroveren in een wellicht veranderende wereld. Fascinerend is dan ook dat vele CEO’s en directeuren uit een soort van onzekerheid alles stilleggen in de hoop dat corona overwaait. Wake up. Dat gaat niet gebeuren! Ze gedragen zich helaas vaak met de RvC voorop zoals een kind tijdens verstoppertje dat zijn ogen sluit om zichzelf onzichtbaar te maken. Gelukkig zie ik ook anderen, hoewel in de minderheid, die wel schakelen en durven te kiezen voor de toekomst. Hoe pijnlijk die keuze soms ook is.

Net zoals je de karakters van mensen en merken in 4 kwadranten kan verdelen, met daarbinnen allerlei nuanceringen, zijn er voor de strategie uit en na corona ook 4 hoofdstrategieën te onderscheiden. In onderstaand model hanteren we 2 assen. De verticale as maakt onderscheid tussen behoud en vernieuwing. De horizontale as tussen samenspel of eigen kracht. Dit leidt tot de 4 strategieën. Koesteren (samen en behoud), Ontwikkelen (samen en vernieuwen), Transformeren (eigen kracht en vernieuwen) en Verdiepen (eigenkracht en behouden).

In alle 4 de scenario’s moet je bewegen om te overleven en zaken anders doen. Ook koesteren betekent geenszins dat je stil moeten zitten en blijven doen wat je deed. De werkelijkheid en de omgeving zijn daarvoor te veel veranderd. Het verschil zit in wat je morgen beoogd te bereiken. Daarmee geef je sturing aan de acties van vandaag. In OGSM taal heeft elke basisstrategie een eigen DOEL (wat je wilt bereiken) en een specifieke eigen DOEN (de keuze die je maakt om dat doel te bereiken). Deze keuze zal er vandaag anders uitzien dan gisteren. Er is geen goed of fout.  Ze kunnen allen succesvol zijn, mits het past bij wie je bent (bij je merk) en bij de kansen in de nieuwe wereld én je er vooral echt gefocust voor gaat. Om succes te creëren zullen strategie en merk meer dan ooit aan elkaar verbonden moeten zijn.

In de komende weken zal ik de 4 de bovenstaande strategieën behandelen in vervolgblogs met altijd een concrete vertaling in OGSM.